Personal


En självklarhet för er trygghet är att vi alltid begär utdrag ur belastningsregistret och ser till att de som arbetar för oss förstår innebörden av den tystnadsplikt och sekretess som gäller i förskolan.