Vår förskola

Vår idé om utbildning hämtar inspiration från bland annat de kommunala förskolorna i Reggio Emilia, Italien. Förskolans pedagogiska ställningstaganden bygger på att människor föds kompetenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. 


Vi har valt att bygga vår utbildning på för oss viktiga värden. Genom att fokusera på värden i förhållningssätt, pedagogisk miljö och dokumentationer blir normer och värden synliga och möjliga att reflektera kring. De värdeord som vi jobbar utifrån är välkomnande, tillit och delaktighet.

 

Pedagogisk dokumentationen är en viktig del i vårt arbete, genom den synliggör vi barn och pedagogers lärande. Vår strävan är att erbjuda en inspirerande och kreativ miljö såväl inomhus som utomhus, en miljö som inbjuder till utforskande, lek och lärande.

 

På vår förskola är barnen, i så stor utsträckning som möjligt, indelade i åldershomogena grupper. Barnen får på så sätt möjlighet till en miljö och pedagogisk verksamhet som helt är anpassad till dem. Det gör det också möjligt att arbeta projektinriktat och följa barns lärande. Verksamheten är uppdelad i tre avdelningar:

 

Slottet har 14 barn 1-2 år
Borgen har 18 barn 2-3 år
Tornet har 21 barn 4-5 år

 

Blå Draken startade hösten 2006 och drivs som ett aktiebolag. Styrelsen består endast av de tre pedagoger som grundade förskolan. På förskolan arbetar nio förskollärare, några extra resurser samt en kock.